bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Gospodarka mieszkaniowaGospodarka Nieruchomościami i BudownictwoObrona CywilnaOBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄZagospodarowanie przestrzenne strona główna 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 oswiaczenie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-03-26 14:39:48 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
Decyzja Nr.1/2013 o ustaleniulokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Decyzja Nr.1-2013.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-06-20 11:07:21.
Postanowienie na podstawie art.113 1ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kdeksu postępowania
administracyjnego....
 postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-08-08 13:50:59.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
nr 1/2014
 decyzja.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-05-28 15:27:14.
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 obwieszczenie o dec..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-05-28 15:28:53.
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 O B W I E S Z C Z E N I E 29.06.2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-06-29 12:28:39.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 obwieszczenie o zakończeniu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-21 10:41:11.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa
kanalizacji sanitarnej w Solcu nad Wisłą

Obwieszczenie z dnia 29.07.2016 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-29 13:46:44.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z 7 czerwca 2017r.

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji

Decyzja

 obwieszczenie 7 czerwca 2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-06-09 09:40:06.
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu celu
publicznego 19 lipca 2017r

Decyzja

 obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu celu publicznego - .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-20 08:29:30.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21
lipca 2017r.

Decyzja

 obwieszczenie - wodociag podemłynie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:27:09.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzij o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 27 lipca
2017r.

obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej - budowa wieży telekomunikacyjnej w miejsc. Sadkowice.pdf

 obwieszczenie o wszczęciu - Sadkowice.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-31 09:22:22.
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwesty 29 sierpnia 2017
 obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesty.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-08-31 09:54:44.
.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
operatora P4 wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą
zlokalizowaną na części dz.nr ewidencyjny
1609/2 i 1610 w miejscowości Podemłynie, gmina
Solec nad Wisłą

zawiadomienie o odwołaniu od decyzji nr 1 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Solec nad Wisłą ul. Podemłynie

obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa stacji bazowe.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Decyzja

obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa wiezy telekom.pdf

zawiadomienie o odwołaniu od decyzji nr 1 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Solec nad Wisłą ul. Podemłynie

obwieszczenie o zakończeniu postępowania - stacja telefonii kom.pdf

decyzja odmawiająca uchylenia decyzji ostatecznej z dnia 01 marca 2018.pdf

 obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii kom. operatora .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-01-29 13:24:49.
Obwieszczenie o wczeciu postepowania w sprawie
wydania decyzji o ustalenie lokalizaci iwestyci
celu publicznego 03.04.2018r.

decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji - budowa wieży telekomunikacyjnej WA-0054 w miejscowości Sadkowice

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu bulicznego - budowa wieży telekomunikacyjnej w miejsc. Sadkowice

obwieszczenie SKO - Budowa wieży telekomunikacyjnej WA-0054 w .pdf

 obwieszczenie 4-04.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:13:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą w
sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym.
 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:54:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie miejsca
przechowywania książki ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym.
 Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2018 roku.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:52:01.
O B W I E S Z C Z E N I E Solec nad Wisłą, dn.
22.06.2018r.
 obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wznowieniu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-22 11:12:42.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa
stacji transmisji
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji transmi.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-10-16 12:34:07.
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -
budowa stacji transmisyjnej w Sadkowicach
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - -budowa stacji transmisyjnej w Sadkowicach.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:30:50.
obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie
wydania decyzji o ustalenie inwestycji celu
publicznego z 8 .03.2019r.
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - dla inwestycji budowa .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:15:20.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania celu
publicznego inwestyc
 obwieszczenie 06.05.2019r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-08 14:57:42.
obwieszczenie o wydaniu postanowienia do decyzji
z dnia 21 maja
 21.05.2019 obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-25 12:04:27.
Obwieszczenie o zawiadomieniu strony
 Obwieszczenie o zawiadomieniu strony.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-17 09:29:16.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 23 sierpnia 2019 roku
 Obwieszczenie z dnia 23.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:30:02.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
 Zawiadomienie Starosty.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-03 13:22:16.
Informacja o wydaniu Decyzji Starosty Lipskiego z
dnia 13.08.2019r.
 Decyzja z dnia 13.08.2019r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-03 13:26:33.
Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia
polegającego na przebudowie drogi powiatowej
Dziurków-Słuszczyn
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-04 14:39:43.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
o wszczęciu postępowania administracyjnego.
 OBWIESZCZENIE 13.09.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-19 07:58:01.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.
 ZAWIADOMIENIE 16.09.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-19 11:41:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 22 października 2019 r. o przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie nadania statusu miasta
miejscowości Solec nad Wisłą
 obwieszczenie wójta o konsultacjach 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-23 07:46:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 24.01.2020 r.
 Obwieszczenie z dnia 24.01.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-27 12:11:24.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji celu publicznego - rozbudowa
istniejącej strażnicy OSP w Sadkowicach 2020r.
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2020r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-25 12:21:21.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji - OSP Sadkowice
 obwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-30 08:12:06.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowiania w
sprawie zmiany decyzj
 obwieszczenie o wszczęciu postępowiania w sprawie zmiany decyzj.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-11-19 14:17:44.
Data wprowadzenia: 2020-11-19 14:17:44
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl