bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
OGŁOSZENIA strona główna 
informacja o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego
 informacja o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-02 09:28:21.
Ogłoszenie konkurs ofert - turystyka i
krajoznawstwo - 2015 r.
 konkurs ofert turystyka.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:14:58.
Ogłoszenie konkurs ofert - kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury - 2015 r.
 konkurs ofert kultura.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:16:58.
Ogłoszenie konkurs ofert - ochrona i promocja
zdrowia - 2015 r.
 konkurs ofert ochrona zdrowia.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:18:09.
ogłoszenie - oferty na zadania publiczne
 ogl. rozstrzyg..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-04-01 11:54:15.
ogłoszenie - konkurs ofert
 ogloszenie....pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:22:02 | Data modyfikacji: 2015-07-15 09:25:01.
Ogłoszenie rozstrzygnięcie konkursu ofert -
turystyka i krajoznawstwo - 2015 r.
 rozstrzygniecie konkursu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-08-07 13:46:51.
ogłoszenie - konkurs ofert - turystyka i
krajoznawstwo
 ogloszenie konkurs ofert turystyka i krajoznawstwo 10.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:26:27.
ogłoszenie - konkurs ofert - ochrona i promocja
zdrowia
 ogloszenie konkurs ofert ochrona zdrowia 10. 2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:28:35.
ogłoszenie - konkurs ofert - kultura i sztuka
 ogloszenie konkurs ofert kultura i sztuka 10.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:30:00.
Ogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu ofert
 ogloszenie wybor ofert.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-28 09:58:45.
Konkurs ofert - sport
 konkurs ofert na zadanie publiczne.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:51:15.
Konkurs ofert - turystyka i krajoznawstwo 2016

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 Konkurs ofert 2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-05-06 08:39:27.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
NA TERENIE GMINY SOLEC NAD WISŁĄ W ROKU 2016
 OTWARTY KONKURS 2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-25 13:16:29.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W CELU WSPÓLNEJ
REALIZACJI PROJEKTU
 OGLOSZENIE 22.11.2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:36:06.
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Solec nad Wisłą z zakresu
profilaktyki uzależnień wśród dzieci i
młodzieży w 2017 r.
 OFERTA SOLEC nr 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-19 17:31:49.
Zarządzenie Nr 23 /2017
 Zarządzenie Wójta w sprawie konkursu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-19 17:33:02.
WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 1_wzor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-19 17:34:44.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości 2018r.
 ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-12 15:20:29.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami sołectw Kępa Piotrowińska i
Marianów w sprawie zmiany granic miejscowości i
sołectw

Ankieta konsultacyjna.pdf

Załącznik graficzny do ankiety.pdf

 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie zmiany granic miejscowości.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-24 08:35:07.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości
 Ogłoszenie sprzedazy 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-27 18:37:37 | Data modyfikacji: 2019-06-27 18:40:09.
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i
materiałach przed wydaniem decyzji.
 Zawiadomienie z 22 lipca 2019r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-29 09:26:50.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o
zatwierdzenie listy udziałwców Spólki Leśnej
Lasu Soleckiego

Zawiadomienie lista udziałowców SLLS

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:08:23.
OGŁOSZENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Protokół z przetargu- unieważnienie

 Ogłoszenie o przetargach na sprzedaz działek w Solecu nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:55:22.
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i
materiałach przed wydaniem decyzji.
 Zawiadomienie 21.09.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-09-29 08:26:27.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
27.11.2020r.

Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

 zawiadomienie 2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-17 09:20:54.
Ogłoszenie o sporządzeniu karty
inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu
komunalizacji mienia

ogloszenie11012021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-11 15:30:28.
Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 14.10.2020r.

Decyzja z dn07.01.2021.PDF

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-12 13:38:54.
Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
sprzedaż samochodu strażackiego Żuk

ogłoszenie o przetargu 2.pdf

fotografia

protokół z pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samo.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:35:54.
informacja o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego
 ogłoszenie 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-16 12:40:13.
Ogłoszenie o sporządzeniu karty
inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu
komunalizacji mienia.
 ogłoszenie 10.05.2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-10 14:49:48.
Data wprowadzenia: 2021-05-10 14:49:48
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl