Sesja I
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:07:45 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:43:41.
Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie przyjęcia
regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Solcu nad
Wisłą
 Uchwała Nr 1.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:10:06.
Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
 Uchwała Nr 2.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:13:13.
Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Solcu nad
Wisłą
 Uchwała Nr 3.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:14:30.
Sesja II
 

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:15:24.
Uchwała Nr II/4/2010 w sprawie ustalenia liczby i
rodzajów Komisji Rady Gminy
 Uchwała Nr 4.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:16:35.
Uchwała Nr II/5/2010 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenie
przewodniczącego komisji
 Uchwała Nr 5.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:17:50.
Uchwała Nr II/6/2010 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów
oraz zatwierdzenie przewodniczącego komisji
 Uchwała Nr 6.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:18:59.
Uchwała Nr II/7/2010 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Rolnej, Handlu i Usług oraz
zatwierdzenie przewodniczącego komisji
 Uchwała Nr 7.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:20:21.
Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie powołania składu
osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw
Społecznych oraz zatwierdzenie przewodniczącego
komisji
 Uchwała Nr 8.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:21:48.
Uchwała Nr II/9/2010 w sprawie zmian w budżecie
na rok 2010
 Uchwała Nr 9. 2010,pdf.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 13:53:36.
Uchwała Nr II/10/2010 w sprawie przyznania medalu
„Zasłużony dla Gminy Solec nad Wisłą”
 Uchwała Nr 10.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-17 14:56:02.
Sesja III
 

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-31 08:47:16.
Uchwała Nr III/11/2010 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Solec nad Wisłą
 Uchwała Nr 11.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-31 08:48:56.
Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie ustalenia zasad
wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy Solec nad
Wisłą
 Uchwała Nr 12.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-31 08:50:15.
Uchwała Nr III/13/2010 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2010
 Uchwała Nr 13.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2010-12-31 08:51:10.
Sesja IV
 

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-01-14 08:27:37.
Uchwała Budżetowa na rok 2011 Nr IV/14/2010
 

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-01-14 10:57:02.
Uchwała Nr IV/15/2010 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2016
 uchwala nr 15.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-01-14 11:24:38.
Uchwała Nr IV/16/2010 w sprawie zmian w budżecie
na rok 2010
 uchwala nr 16.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-01-14 11:58:19.
Uchwała Nr IV/17/2010 w sprawie reorganizacji
Zakładu Usług Komunalno-Rolniczych w Solcu nad
Wisłą
 uchwala nr 17.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:04:17.
Uchwała Nr IV/18/2010 w sprawie nadania statutu
Zakładowi Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą
 uchwala nr 18.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:12:29.
Uchwała Nr IV/19/2010 w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Gminy Solec nad Wisłą
 uchwala nr 19 pdf.pdf

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:31:59.
Data wprowadzenia: 2011-01-14 12:31:59
Opublikowane przez: Halina Majcher