Bilans jednostki budzetowej Solec nad Wisłą
 Bilans jednostki budzetowej...pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 16:57:20 | Data modyfikacji: 2019-05-17 08:01:50.
Informacja dodatkowa .
 Informacja dodatkowa załacznik...pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 16:58:52 | Data modyfikacji: 2019-05-17 08:03:32.
Informacja dodatkowa II
 Informacja dodatkowa...pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 17:00:22 | Data modyfikacji: 2019-05-17 08:04:53.
Rachunek zyskow i strat jednostki.
 Rachunek zyskow i strat....pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 17:02:22 | Data modyfikacji: 2019-05-17 08:07:47.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki...pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 17:04:19 | Data modyfikacji: 2019-05-17 08:09:04.
Łączne sprawozdania finansowe Gmina Solec nad
Wisłą 2019

Inf.pdf

informacja dodatkowa tabele 2019.pdf

RZiS.pdf

ZZFJ.pdf

 Bilans Gmina 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:36:01.
Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:36:01
Opublikowane przez: Marcin Teske