bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Informacje bieżąceOgłoszenia strona główna 
Informacja Wójta Gminy Solec nad Wisłą o
wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych
 Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 17:10:19.
ZARZĄDZENIE Nr 77/2019 Wójta Gminy Solca nad
Wisłą z dnia 22 października 2019 r. w sprawie
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Solec nad Wisłą dotyczących wniosku o nadanie
statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą
 ZARZADZENIE 77 ..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-23 08:03:42 | Data modyfikacji: 2019-10-24 07:55:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ z
dnia 22 października 2019 r. o przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie nadania statusu miasta
miejscowości Solec nad Wisłą
 obwieszczenie wojta 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-23 09:36:58.
Broszura informacyjna- procedura nadania statusu
miasta miejscowości Solec nad Wisłą
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-23 09:43:55.
POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU Nr 1
z dnia 10.05.2021r
 postanowienie 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-14 14:22:57.
Informacja i zmianie stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-08 10:42:48.
Informacja na temat przystąpienia przez Miasto i
Gminę Solec nad Wisłą do zakupu paliwa stałego

informacja - Miasto i Gmina Solec nad Wisłą.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-11-08 21:55:53.
Roczna ocena jakości wody za 2023 rok
 Roczna-ocena-jakosci-wody-za-2023rok.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-02 14:41:54.
Informacja o wyniku przetargu - działka 3153
 Informacja o wyniku przetargu - działka 3153.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-16 07:53:52.
Informacja o wyniku przetargu - działka nr 3154
 Informacja o wyniku przetargu - działka nr 3154.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-16 07:54:18.
Informacja o wyniku przetargu- działka 3155
 Informacja o wyniku przetargu- działka 3155.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-16 07:54:40.

Zobacz:
   Informacje bieżące
   Raporty o stanie gminy
   PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
   Spisy Powszechne
Data wprowadzenia: 2024-02-16 07:54:40
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl