UCHWAŁA NR XIV/100/2019 RADY GMINY W SOLCU NAD
WISŁĄ z dnia 26 września 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Solec nad
Wisłą konsultacji dotyczących wniosku o nadanie
statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą
 uchwała.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-23 07:57:13 | Data modyfikacji: 2019-10-24 07:56:46.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ z
dnia 22 października 2019 r. o przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie nadania statusu miasta
miejscowości Solec nad Wisłą
 obwieszczenie wojta 2019..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-23 12:24:49.
Broszura informacyjna- procedura nadania statusu
miasta miejscowości Solec nad Wisłą

ulotka 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-23 12:28:10.
Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Solec nad
Wisłą dotyczących wniosku o nadanie
miejscowości Solec nad Wisłą statusu miasta .
 ZARZADZENIE 77.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-23 14:17:34 | Data modyfikacji: 2019-10-24 07:59:35.
Prezentacja multimedialna "Samorząd i
administracja w Gminie Solec nad Wisłą".
 GMINA SOLEC prezentacja..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-31 10:35:42 | Data modyfikacji: 2019-10-31 10:51:52.
Protokół zawierający wyniki konsultacji
społecznych w sprawie wniosku o nadanie statusu
miasta miejscowości Solec nad Wisłą
 protokoł wyniki konsultacji.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-11-27 12:34:46.
Uchwała nr XXIII/152/2020 Rady Gminy w Solcu nad
Wisłą w sprawie wystąpienia z wnioskiem o
nadanie statusu miasta miejscowosci Solec nad
Wisłą

uchwala1522020.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-22 08:54:27.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca
2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych
gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom
statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby
władz gminy

Rozporzadzenie.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-04 09:51:40 | Data modyfikacji: 2021-01-04 09:54:17.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 grudnia
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i
udostępniania krajowego rejestru urzędowego
podziału terytorialnego kraju oraz związanych z
tym obowiązków organów administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego

PDF 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-04 09:55:51.
Data wprowadzenia: 2021-01-04 09:55:51
Opublikowane przez: Marcin Teske