Informacja Wójta Gminy Solec nad Wisłą o
wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych
 Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 17:10:19.
ZARZĄDZENIE Nr 77/2019 Wójta Gminy Solca nad
Wisłą z dnia 22 października 2019 r. w sprawie
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Solec nad Wisłą dotyczących wniosku o nadanie
statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą
 ZARZADZENIE 77 ..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-23 08:03:42 | Data modyfikacji: 2019-10-24 07:55:29.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ z
dnia 22 października 2019 r. o przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie nadania statusu miasta
miejscowości Solec nad Wisłą
 obwieszczenie wojta 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-23 09:36:58.
Broszura informacyjna- procedura nadania statusu
miasta miejscowości Solec nad Wisłą
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-23 09:43:55.
POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU Nr 1
z dnia 10.05.2021r
 postanowienie 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-14 14:22:57.
Informacja i zmianie stawek opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-08 10:42:48.
Informacja na temat przystąpienia przez Miasto i
Gminę Solec nad Wisłą do zakupu paliwa stałego

informacja - Miasto i Gmina Solec nad Wisłą.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-11-08 21:55:53.

Zobacz:
 Informacje bieżące .  Raporty o stanie gminy .  PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ .  Spisy Powszechne . 
Data wprowadzenia: 2022-11-08 21:55:53
Opublikowane przez: Marcin Teske