Wójt Gminy Solec nad Wisłą ogłasza nabór na
wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds.
wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie
Gminy Solec nad Wisłą, 2020

Ogłosz.o nab.-ref.ds.podatków.-1.pdf

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko.docx

oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych rekrutacja.docx

zestawienie ofert w kokursie na stanowisko urzędnicze

informacja o wynikach na stanowisko Referent ds. wymiaru podatk.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-27 19:00:57 | Data modyfikacji: 2020-03-28 19:23:39.
Wójt Gminy Solec nad Wisłą ogłasza nabór na
II wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
Solec nad Wisłą.

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko 2.docx

oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych rekrutacja 2.docx

zestawienie ofert w kokursie na stanowisko urzędnicze

informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. płac.pdf

 Ogłosz.o nab.-ref.ds.płac i ks.budż .1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-28 11:18:04 | Data modyfikacji: 2020-03-28 19:23:23.
zarządzenie nr 00.50.35.2019 w sprawie ogloszenia
konkursów na stanowisko dyrektora

zarządzenie nr 00.50.35.2019.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA- NABÓR DYREKTOR SZKOŁY.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:15:55.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora w publicznej szkole podstawowej w
Pawłowicach
 informacja o wynikach - Dyrektor PSP Pawłowice.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-04 07:48:02.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora w publicznej szkole podstawowej w Solcu
nad Wisłą
 informacja o wynikach Dyrektor PSP Solec nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-04 08:09:02.
Data wprowadzenia: 2019-07-04 08:09:02
Opublikowane przez: Marcin Teske