Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 oswiaczenie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-03-26 14:39:48 | Data modyfikacji: 2013-03-26 14:42:03.
Decyzja Nr.1/2013 o ustaleniulokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Decyzja Nr.1-2013.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-06-20 11:07:21.
Postanowienie na podstawie art.113 1ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kdeksu postępowania
administracyjnego....
 postanowienie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-08-08 13:50:59.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
nr 1/2014
 decyzja.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-05-28 15:27:14.
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 obwieszczenie o dec..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-05-28 15:28:53.
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 O B W I E S Z C Z E N I E 29.06.2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-06-29 12:28:39.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 obwieszczenie o zakończeniu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-21 10:41:11.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa
kanalizacji sanitarnej w Solcu nad Wisłą

Obwieszczenie z dnia 29.07.2016 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-29 13:46:44.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z 7 czerwca 2017r.

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji

Decyzja

 obwieszczenie 7 czerwca 2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-06-09 09:40:06.
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu celu
publicznego 19 lipca 2017r

Decyzja

 obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu celu publicznego - .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-20 08:29:30.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21
lipca 2017r.

Decyzja

 obwieszczenie - wodociag podemłynie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:27:09.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzij o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 27 lipca
2017r.

obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej - budowa wieży telekomunikacyjnej w miejsc. Sadkowice.pdf

 obwieszczenie o wszczęciu - Sadkowice.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-31 09:22:22.
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwesty 29 sierpnia 2017
 obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesty.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-08-31 09:54:44.
.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
operatora P4 wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą
zlokalizowaną na części dz.nr ewidencyjny
1609/2 i 1610 w miejscowości Podemłynie, gmina
Solec nad Wisłą

zawiadomienie o odwołaniu od decyzji nr 1 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Solec nad Wisłą ul. Podemłynie

obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa stacji bazowe.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Decyzja

obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa wiezy telekom.pdf

zawiadomienie o odwołaniu od decyzji nr 1 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Solec nad Wisłą ul. Podemłynie

obwieszczenie o zakończeniu postępowania - stacja telefonii kom.pdf

decyzja odmawiająca uchylenia decyzji ostatecznej z dnia 01 marca 2018.pdf

 obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii kom. operatora .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-01-29 13:24:49.
Obwieszczenie o wczeciu postepowania w sprawie
wydania decyzji o ustalenie lokalizaci iwestyci
celu publicznego 03.04.2018r.

decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji - budowa wieży telekomunikacyjnej WA-0054 w miejscowości Sadkowice

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu bulicznego - budowa wieży telekomunikacyjnej w miejsc. Sadkowice

obwieszczenie SKO - Budowa wieży telekomunikacyjnej WA-0054 w .pdf

 obwieszczenie 4-04.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:13:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą w
sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym.
 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:54:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie miejsca
przechowywania książki ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym.
 Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2018 roku.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-05-07 13:52:01.
O B W I E S Z C Z E N I E Solec nad Wisłą, dn.
22.06.2018r.
 obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wznowieniu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-22 11:12:42.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa
stacji transmisji
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji transmi.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-10-16 12:34:07.
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -
budowa stacji transmisyjnej w Sadkowicach
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - -budowa stacji transmisyjnej w Sadkowicach.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:30:50.
obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie
wydania decyzji o ustalenie inwestycji celu
publicznego z 8 .03.2019r.
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - dla inwestycji budowa .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-18 12:15:20.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania celu
publicznego inwestyc
 obwieszczenie 06.05.2019r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-08 14:57:42.
obwieszczenie o wydaniu postanowienia do decyzji
z dnia 21 maja
 21.05.2019 obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-25 12:04:27.
Obwieszczenie o zawiadomieniu strony
 Obwieszczenie o zawiadomieniu strony.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-17 09:29:16.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 23 sierpnia 2019 roku
 Obwieszczenie z dnia 23.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:30:02.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
 Zawiadomienie Starosty.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-03 13:22:16.
Informacja o wydaniu Decyzji Starosty Lipskiego z
dnia 13.08.2019r.
 Decyzja z dnia 13.08.2019r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-03 13:26:33.
Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia
polegającego na przebudowie drogi powiatowej
Dziurków-Słuszczyn
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-04 14:39:43.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
o wszczęciu postępowania administracyjnego.
 OBWIESZCZENIE 13.09.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-19 07:58:01.
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.
 ZAWIADOMIENIE 16.09.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-19 11:41:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 22 października 2019 r. o przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie nadania statusu miasta
miejscowości Solec nad Wisłą
 obwieszczenie wójta o konsultacjach 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-23 07:46:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 24.01.2020 r.
 Obwieszczenie z dnia 24.01.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-27 12:11:24.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji celu publicznego - rozbudowa
istniejącej strażnicy OSP w Sadkowicach 2020r.
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2020r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-25 12:21:21.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji - OSP Sadkowice
 obwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-30 08:12:06.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowiania w
sprawie zmiany decyzj
 obwieszczenie o wszczęciu postępowiania w sprawie zmiany decyzj.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-11-19 14:17:44.
Zawiadominie o wszczęciu postępowania w sprawie
zmiany decyzji mienie gromadzkie Sadkowice

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-24 08:23:18.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 25 maja 2021 roku o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Rozbudowa cmentarza parafialnego na częsci działki 3098 w obrębie Solec nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-25 14:38:28.
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i
materiałach przed wydaniem decyzji zmieniającej
mienie gromadzkie wsi Sadkowice.
 zawiadomienie 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-16 09:31:20.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 22 czerwca 2021 roku o zakończeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rozbudowa cmentarza parafialnego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-25 07:48:04.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego Rozbudowa cmentarza
parafialnego

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-08 10:53:24.
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu
POŚ

Obwieszczenie o POŚ

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-10-19 12:37:43.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez
Gminę Solec nad Wisłą nieruchomości
położonych w gminie Solec nad Wisłą, zajętych
pod drogi publiczne.
 obwieszczenie z 4 luty 2022r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-10 13:38:44.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego - budowa stacji
transformatorowej słupowej w Pawłowicach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej słupowej w Pawłowicach.pdf

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania - budowa stacji transformatorowej.pdf

obwieszczenie - wydanie decyzji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej słupowej.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-24 00:14:59.
wszczęcie postępowania - -budowa sieci
kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Słoneczna w
Solcu nad Wisłą

obwieszczenie o zawieszeniu postępowania.pdf

podjęcie zawieszonego postępowania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą.pdf

zakończenie postępowania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą..pdf

obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Słoneczna.pdf

 wszczęcie postępowania budowa sieci kanalizacji sanitarnej.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-09-22 14:52:29.
Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego-Budowa sieci gazowej
 obwieszczenie o zawieszeniu postępowania inwestycji celu publicznego - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o długości około 27,4 km .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-13 15:22:48.
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
-Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części
budynku Ratusza Miejskiego na kotłownię na olej
opałowy

obwieszczenie zakończenie postępowania.pdf

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2747) zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2023

 obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Ratusza Miejskiego na kotłownię na olej opałowy.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-09 11:02:09.
O B W I E S Z C Z E N I E wszczęcie
postępowania - budowa roozdzielczej sieci
wodociągowej

zakończenie postępowania - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej - Dziurków

wydanie decyzji - budowa rozdzielczej sieci wodciągowej - Dziurków.pdf

wydanie decyzji - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Dziurków.pdf

zakończenie postępowania - budowa rozdzielczej sieci wodociagowej w Dziurkowie.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej

 wszczęcie postępowania budowa roozdzielczej sieci wodociągowej.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-01-20 14:18:26.
wszczęcie postępowania - budowa stacji
wodociągowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w m. Dziurków

zakończenie postępowania - budowa stacji wodociągowej Dziurków.pdf

wydanie decyzji - budowa stacji wodociagowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziurkowie

wszczęcie postepowania - zmiana decyzji .pdf

wydanie decyzji - II.pdf

 wszczęcie postępowania - budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Dziurków.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-01 13:25:42.
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego -
Las Glinański

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Las Gliniański

 wszczęcie postępowania Las Gliniański.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-20 14:50:40 | Data modyfikacji: 2023-06-20 15:04:49.
Budowa linii kablowe oświetlenia drogowego -
Dziurków

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Dziurków

 wszczęcie postępowania - Dziurków.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-20 14:51:13 | Data modyfikacji: 2023-06-20 15:06:02.
Budowa linii kablowe oświetlenia drogowego -
Wola Pawłowska

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Wola Pawłowska

 wszczęcie postępowania - Wola Pawłowska.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-20 15:07:09.
Wszczęcie postępowania - budowa linii kablowej
oświetlenia drogowego - Solec nad Wisłą

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Solec nad Wisłą

wydanie decyzji - oświetlenie drogowe Solec nad Wisłą.pdf

 wszczęcie postępowania - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego - Solec nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-05 08:28:31.
Wszczęcie postępowania - budowa sieci
wodociagowej 1km Dziurków

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Dziurków

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Dziurków

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-13 14:51:54.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego - budowa linii
kablowej oświetlenia drogowego - Las Gliniański

wydanie decyzji - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego - Las Gliniański.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-21 22:09:47.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego - budowa linii
kablowej oświetlenia ulicznego - Wola Pawłowska

Wydanie decyzji - budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego - Wola Pawłowska .pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-21 22:10:47.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego - budowa linii
kablowej oświetlenia drogowego - Dziurków

wydanie decyzji budowa linii kablowej oświetlenia drogowego - Dziurków.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-21 22:11:20.
wszczęcie postępowania - budowa sieci
wodociągowej Sadkowice-Raj

zakończenie postępowania- budowa sieci wodociągowej Sadkowice - Raj.pdf

wydanie decyzji - budowa sieci wodociągowej Sadkowice- Raj w gm. Solec nad Wisłą.pdf

 wszczęcie postępowania - budowa sieci wodociągowej Sadkowice-Raj.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-08-09 21:27:22.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w
sprawie lokalizacji celu publicznego dla
przebudowie i zmianie sposobu użytkowania
części pomieszczeń w budynku szkoły
podstawowej zlokalizowanej na terenie działki nr
ew. 461 w obrębie 0014 Przedmieście Bliższe z
przeznaczeniem na funkcję żłobka

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania żłobek

Zakończenie postępowania

wydanie decyzji -przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń - w budynku szkoły na żłobek.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-11 16:03:27.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu
decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez
Gminę Solec nad Wisłą prawa własności
nieruchomości położonej w powiecie lipskim,
gmina Solec nad Wisłą- obszar wiejski, obręb
0021 Zemborzyn II , oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka: numer 2074.
 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-19 14:49:33.
Wszczęcie postępowania scena plenerowa

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

wydanie decyzji 2023.pdf

zakończenie postępowania 2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-11-07 15:31:42.
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla
Dziurków, Przedmieście Bliższe, Przedmieście
Dalsze - ETAP III

zakończenie postępowania - Rozbudowa sieci wodociagowej - ETAP 3

wydanie decyzji - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Etap - 3 - Przedmieście Bliższe.pdf

 Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla Dziurków, Przedmieście Bliższe, Przedmieście Dalsze - ETAP III.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-08 13:55:02.
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla
miejscowości:Dziurków, Przedmieście Bliższe i
Przedmieście Dalsze - ETAP 4.

zakończenie postępowania - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Etap 4- Przedmieście Dalsze.pdf

wydanie decyzji - Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej - ETAP 4 Przedmiescie Dalsze.pdf

 Wszczęcie postępowania - Rozbudowa sieci wodociągowej - ETAP 4.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-03 11:40:36.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn.,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1932W Walentynów - Pawłowice
w km 5+570 do km 8+800".

zawiadomienie-pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie.pdf

 zawiadomienie - BIP Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-08 15:32:00.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn:"Przebudowa drogi
gminnej nr 190610W na odcinku od km 0+006,20 do km
2+102,30 w miejscowości Boiska".

Zawiadomienie - BIP Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą 2024.pdf

 Zawidaomienie - pozostałe strony postępowania przez publiczne obwieszczenie Boiska.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-10 14:17:43.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą
„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W
Walentynów – Pawłowice w km 5+570 do km
8+000”.
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów Pawłowice.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-09 07:32:51.
wszczęcie postępowania - rozbudowa sieci
wodociagowej rozdzielczej - ETAP 2 Dziurków

wydanie decyzji - rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ETAP 2 - Dziurków.pdf

 wszczęcie postępowania - rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej - ETAP 2 Dziurków.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-12 12:48:25.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa
drogi gminnej nr 190610W na odcinku od 0+006,20 do
km 2+102,30 w miejscowości Boiska”.
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-13 16:45:33.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "
Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów -
Pawłowice w km 5+570 do km 8+000".
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-26 16:48:29.
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „
Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W
Walentynów-Pawłowice w km 5+570 do km 8+000”.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-29 12:08:22.
Data wprowadzenia: 2024-02-29 12:08:22
Opublikowane przez: Marcin Teske