bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Budżet strona główna 
 Skonsolidowany bilans jednostki samorząsu terytorialnego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:16:22.

Zobacz:
   Budżet
   Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
   Sprawozdania Fnansowe
   Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
   Sprawozdania z wykonania Budżet
   Bilans z wykonania budżetu
   Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
   Łączne sprawozdania finansowe Gmina Solec nad Wisłą
   Sprawozdanie z wykonania budżetu
   2016
   Budżet na 2024
   Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:16:22
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl