Pomoc de minimis - 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-26 07:58:05.
Podstawa kwota dotacji na 2018 r.

tabela aktualizacji.pdf

 podstawowa kwota dotacja dla oddziału przedszkolnego 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:02:38.
wykaz osób fizycznych
 wykaz osób fizycznych za 2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-06 14:53:27.
wykaz osób prawnych i fizycznych którym
udzielono pomocy publicznej
 wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej za 2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-06 14:54:24.
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji -
kwiecień 2019
 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji - kwiecień 2019..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-06 10:41:54.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostkom
organizacyjnym którym udzielono pomoc w 2018
 Wkaz.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-08 15:01:27.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w
2018 roku (zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego)
 pomoc publiczna ..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-30 09:22:19.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń
na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2018
roku
 pomoc publiczna ulgi.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-30 09:24:08.
wykaz osób fizycznych - 2018 r.
 wykaz osób fizycznych 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-31 20:48:44.
Pomoc publiczna
 pomoc publiczna.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-31 20:50:36.
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba
dzieci
 PKD X 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:44:10.

Zobacz:
   2016
Data wprowadzenia: 2019-11-06 08:44:10
Opublikowane przez: Marcin Teske