obwieszczenie
 obwieszczenie do wydruku.(6546331_5228539).pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-18 14:55:43.
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-20 10:03:31.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie
podziału województwa mazowieckiego na okręgi
wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego oraz siedziby
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie ws. okregow wyborczych na terenie woj. maz. 2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-20 10:23:15.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ Z
DNIA 20 SIERPNIA 2018 ROKU
 OBWIESZCZENIE WÓJTA-wybory 2018 pdf.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-21 09:14:51.
ZARZĄDZENIE Nr 54/2018 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 20.08.2018r. w sprawie zapewnienia
na obszarze Gminy Solec nad Wisłą odpowiedniej
liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń jak i
plakatów komitetów wyborczych, związanych z
przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady
powiatu oraz sejmiku województwa mazowieckiego
oraz wyboru wójta, przez podmioty uprawnione do
udziału w kampanii wyborczej.
 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY - tablice ogłoszeniowe.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-21 13:16:51.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20
sierpnia 2018 r.
 Uchwala_w_sprawie_wzorow_informacji_o__terminie_wyborow.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-22 13:36:55.
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-22 13:39:33.
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z
UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-22 13:41:30.
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w sprawie
przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu
wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw zarządzonych na dzień 21
października 2018r. oraz przyjmowania zgłoszeń
kandydatów na członków gminnych, miejskich i
powiatowych komisji wyborczych.
 Komunikat w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-22 13:44:21.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania
pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji
wyborczych
 Postanowienie Komisarza Wyborczego I.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-11 09:02:42.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu nad Wisłą
 Postanowienie Komisarza z dnia 10.09.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-11 09:05:25 | Data modyfikacji: 2018-09-11 09:08:27.
DYŻURY Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu nad
Wisłą
 DYŻURY - harmonogram.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-12 16:09:05.
Uchwała nr.1 Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu
nad Wisłą w sprawie wyboru Przewodniczacego
Gminnej Komisji Wyborczej
 Uchwała 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-12 17:20:38.
Uchwała nr.2 Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu
nad Wisłą w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczacego Gminnej Komisji Wyborczej
 uchwała2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-12 17:22:57.
Wykaz informacji dotycząca oświadczenia
lustracyjnego
 wykaz informacji.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-13 14:15:52.
harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Solcu nad Wisłą od 18.09.18-29.09.18
 harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-17 07:29:45.
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 12 września 2018 r.
 Wzór obwieszczenia-1.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-17 11:48:36.
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-19 07:50:45.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
25 września 2018 r.
 SKM_C25818092510361.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:28:49 | Data modyfikacji: 2018-09-25 12:32:24.
Informacja dodatkowa o miejscu losowania w dniu 28
września 2018 r.
 informacja dodatkowa.jpg

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:29:29 | Data modyfikacji: 2018-09-25 12:31:11.
obwieszczenie o przyznanych numerach list
kandydatów na radnych
 obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-10-01 12:31:09.
Postanowienie Komisarza nr 1 w sprawie powołania
komisji
 Postanowienie Komisarza nr 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:50:54 | Data modyfikacji: 2018-10-01 15:56:10.
Postanowienie Komisarza nr 1 w sprawie zwołania
pierwszego posiedzenia członków Obwodowych
Komisji Wyborczych
 Postanowienie Komisarza.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-10-01 16:02:13 | Data modyfikacji: 2018-10-01 16:03:46.
Informacja Urzędnika Wyborczego z 02.10.2018
 informacja 02.10.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-10-02 15:10:12.
Obwieszczenie o o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych do Rady Gminy Solec nad
Wisłą
 obwieszczenie radni.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-10-08 10:01:53.
Obwieszczenie o o zarejestrowanych listach
kandydatów na Wójta Gminy Solec nad Wisłą
 obwieszczenie Wójt.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-10-08 10:03:32.
Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego i
zastępcy obwodowej komisji wyborczej ds.
przeprowadzenia głosowania
 Uchwała w sprawie przeprowadzenia głosowania. komisja 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-10-10 08:14:20 | Data modyfikacji: 2018-10-10 12:34:02.
Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego i
zastępcy obwodowej komisji wyborczej ds.
ustalenia wyników głosowania
 Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania komisja 2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-10-10 08:16:58 | Data modyfikacji: 2018-10-10 12:33:30.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO o wynikach
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast na obszarze województwa mazowieckiego
 wyniki wójt.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-10-29 15:32:19.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z
dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów
do rad na obszarze województwa mazowieckiego
[WYCIĄG]
 wymiki radni.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-10-29 15:33:48.
Data wprowadzenia: 2018-10-29 15:33:48
Opublikowane przez: Marcin Teske