POSTANOWIENIENR 105/6/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 4 w gminie Solec nad Wisłą
 Solec nad Wisłą okw 4.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-09 11:24:12.
POSTANOWIENIENR 105/5/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 3 w gminie Solec nad Wisłą
 Solec nad Wisłą okw 3.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-09 11:22:42.
POSTANOWIENIENR 105/7/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 7w gminie Solec nad Wisłą
 Solec nad Wisła okw 7.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-08 11:20:42 | Data modyfikacji: 2020-07-09 11:25:24.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
30 czerwca 2020 r.
 obwieszczenie o II turze.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-30 08:24:12 | Data modyfikacji: 2020-07-02 13:05:17.
Postanowienie nr 105/3/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 8 w Gminie Solec nad Wisłą
 zmiany składu OKW.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-25 07:39:11.
Prezentacja SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH
KOMISJI WYBORCZYCH
 prezentacja 3.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-17 15:01:29 | Data modyfikacji: 2020-06-17 15:03:00.
Szkolenie - Obwodowych Komisji Wyborczych .Wybory
Prezydenckie 2020
 informacja o szkoleniu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-16 13:32:17 | Data modyfikacji: 2020-06-16 13:36:30.
Informacja komisarza Wyborczego w Radomiu 1
 Informacja komisarza Wyborczego w Radomiu 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-12 15:19:05 | Data modyfikacji: 2020-06-12 17:32:32.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 10 czerwca 2020 roku
 OBWIESZCZENIE 2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:29:35.
POSTANOWIENIENR 105/2020Komisarza Wyborczego w
Radomiu Iz dnia 15 czerwca 2020r.w sprawie
powołania obwodowychkomisjiwyborczychw gminie
Solec nad Wisłą
 postanowienie 2020r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-16 09:09:37 | Data modyfikacji: 2020-06-16 12:49:24.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta_28_06-1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-15 09:00:00.
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA
KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ
28 CZERWCA 2020 R.
 zgłoszenie 05.06.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-05 13:18:39 | Data modyfikacji: 2020-06-09 08:17:41.
Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów
Prezydenta RP na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Postanowienie2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:31:25 | Data modyfikacji: 2020-06-09 08:18:04.
Prezentacja SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH
KOMISJI WYBORCZYCH
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-17 12:14:09.
SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-16 11:57:41.
Formularz - zgłoszenie indywidualne kandydatów
do okw
 Formularz 2020.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:44:46.
Formularz - zgłaszanie kandydatów do okw
 Formularz 2020r.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:46:37.
ZARZĄDZENIE Nr 41/2020
 ZARZĄDZENIE 2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:45:33.
O BWI E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 10 kwietnia 2020 roku
 obwieszczenie o obwodach głosowania z 10 kwietnia 2020 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-04-10 08:39:50.
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych.
 zgłoszenia2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:47:45 | Data modyfikacji: 2020-06-10 14:31:25.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia14 kwietnia 2020 r.
 informacja_o_losowaniach.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:52:19.
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na
Prezydenta
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-04-16 14:49:43.
ODEZWA WYBORY PREZYDENCKIE
 odezwa.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-04-28 12:46:01.
Postanowienie Nr56/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu i w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w gminie Solec nad Wisłą
 56.2020 Solec nad Wisłą postanowienie Komisarza Wyborczego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-05-05 09:58:45.
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7
maja 2020 roku
 komunikat.PKW.20.5.7.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-05-08 13:07:47.
UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia
braku możliwości głosowania na kandydatów w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 uchwala nr129.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:08:42.
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
 Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-06 12:52:15 | Data modyfikacji: 2020-06-05 11:31:51.
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach
 2 Formularz - powoływanie okw.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-19 10:50:54 | Data modyfikacji: 2020-06-05 11:41:34.
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.
 zgłoszenia okw informacja 2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:25:41 | Data modyfikacji: 2020-06-05 11:42:24.
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach zgłoszenie
indywidualne
 3 Formularz - powoływanie okw - indywidualne.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-19 10:52:35 | Data modyfikacji: 2020-06-05 11:41:57.
Data wprowadzenia: 2020-02-19 10:52:35
Data modyfikacji: 2020-06-05 11:41:57
Opublikowane przez: Marcin Teske