POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
 Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-06 12:52:15.
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach
 2 Formularz - powoływanie okw.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-19 10:50:54.
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach zgłoszenie
indywidualne
 3 Formularz - powoływanie okw - indywidualne.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-19 10:52:35.
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.
 zgłoszenia okw informacja 2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:25:41.

Zobacz:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą
   Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
   Gminna Bibloteka Publiczna
   Gminny Ośrodek Kultury
   Urząd Gminy Solec nad Wisłą
   Łączne sprawozdania finansowe Gmina Solec nad Wisłą
   Bilans z wykonania budżetu
   Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:25:41
Opublikowane przez: Marcin Teske