33 postanowienie_komisarza_o_obwodach_stalych_aktualizacja_byla_uchwala_rady_140906_KW I_Solec nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-22 10:36:05.
Postanowienie nr 60/2023 Komisarza Wyborczego w
Radomiu
 60 postanowienie_komisarza_o_obwodach_stalych_nowe_obwody_bylo_postanowienie_KW I_Solec.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-01 11:51:34.
POSTANOWIENIE Nr 79/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W
RADOMIU I z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające
postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic, numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
 79 postanowienie KW I Solec okręgi.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-09-07 11:27:17.
DRD.532.102.2023 POSTANOWIENIE Nr 80/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W RADOMIU I z dnia 27 lipca
2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie
podziału Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 80 postanowienie KW I Solec obwody.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-09-07 11:32:51.
Data wprowadzenia: 2023-09-07 11:32:51
Opublikowane przez: Marcin Teske