ZARZĄDZENIE Nr 5/2024 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 8 stycznia 2024 r. w
sprawie przeprowadzenia wyborów do organów
jednostek pomocniczych gminy- sołectw na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na okres
kadencji 2024-2029
 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy - sołectw na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-09 14:56:52.
Zarządzenie Nr.45/2024 Burmistrzem Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2024 r w
sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady Sołectwa Kalinaówek i Sołtysa
Zemborzyna-Kolonii

zebranie harmonogram..pdf

 zarządzenie 45.2024.r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-23 13:57:05.
Data wprowadzenia: 2024-04-23 13:57:05
Opublikowane przez: Marcin Teske