Zarządzenie
 ZARZĄDZENIE wybory 2024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-11-22 12:55:51.
Załącznik
 ZAŁĄCZNIK wybory 2024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-11-22 13:19:51.
POSTANOWIENIE Nr 10/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W
RADOMIU I z dnia 4 stycznia 2024 r. zmieniające
postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
 POSTANOWIENIE Nr102024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-09 14:48:33.
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Radomiu I
z dnia 30 stycznia 2024 r. I. Na podstawie art.
476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)
podaję do publicznej wiadomości liczbę
mieszkańców w gminach właściwości
terytorialnej Komisarza Wyborczego w Radomiu I
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-31 14:59:50.
 A3 informacje wyborow KW I BIP.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-31 15:00:41.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29
stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów
samorządowych
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-31 15:01:25.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 8 lutego 2024 roku
 obwieszczenie_o_okregu_samorzad_2024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-08 09:52:57.
Zarządzenie nr 16 w sprawie wyznaczenia miejsc na
bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń.
 Zarządzenie nr 16 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-12 09:05:58.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 22 lutego 2024 roku podaje do
wiadomości informację o numerach oraz granicach
obwodów głosowania
 obwieszczenie o obwodach 140906.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-22 11:57:14.
Informacja o losowaniach KW I z dnia 22 lutego
2024 r.
 informacja_o_losowaniach KW I z dnia 22 lutego 2024 r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-23 14:34:37.
POSTANOWIENIE NR 196/2024 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych
komisji wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 r.
 Postanowienie 196 KW I o zwolaniu posiedzenia TKW.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-27 11:20:52.
Postanowienie numer 195/2024r. komisarza
Wyborczego w Radomiu sprawie powołania
terytorialnych Komisji Wyborczej w w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-27 11:24:02.
Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
 informacja harmonogram.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-28 15:11:57.
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Solcu nad
Wisłą.Powołanej w celu przeprowadzenie wyborów
organów jednostek samorządu terytorialnego. na
dzień 7 kwietnia 2024 roku o składzie siedzibie
i dyżurach.
 wybory20240304_14532432.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-04 15:05:10.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
11 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia
losowania do OKW
 informacja o losowaniach okw.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-11 13:55:01 | Data modyfikacji: 2024-03-11 13:59:35.
Informacja losowanie numerów list
 informacja losowanie numerów list.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-14 15:20:47.
Obwieszczenie o przyznanych numerach list
kandydatów na radnych
 obwieszczenie o numerach list.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-15 09:57:40.
Protokoły z losowania składu Obwodowych Komisji
Wyborczych
 Protokół z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-15 11:57:08 | Data modyfikacji: 2024-03-15 11:58:20.
POSTANOWIENIE NR 226/2024 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w
wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia
2024 r.

DO POBRANIA

postanowienie komisarza 2024.pdf.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-18 12:30:15 | Data modyfikacji: 2024-03-18 13:05:16.
POSTANOWIENIE NR 227/2024 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
7 kwietnia 2024 r.

DO POBRANIA

informacja o pierwszym posiedzeniu 2024 .pdf.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-18 12:31:00 | Data modyfikacji: 2024-03-18 13:24:11.
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na
burmistrza
 20240318_1310_140906_Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-19 11:08:50 | Data modyfikacji: 2024-03-19 11:28:45.
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na
radnych
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-19 11:17:18 | Data modyfikacji: 2024-03-19 11:30:55.
INFORMACJA o pierwszym posiedzeniu obwodowych
komisji wyborczych
 informacja o szkoleniu 2024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-20 09:37:52.
Zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do
bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub
bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców
niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy
najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

zgloszenie_transport_wybory_2024.docx

 TRANSPORT NA WYBORY.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-21 09:57:29 | Data modyfikacji: 2024-03-21 09:58:59.
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w
Warszawie z dnia 13 marca 2024 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów Sejmiku.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-22 12:12:16.
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W SOLCU NAD WISŁĄ
INFORMUJE dyżurze telefonicznym
 dyżur telefoniczny MKW.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-22 13:23:10.
Obwieszczenie o skreśleniu listy
 OBWIESZCZENIE O SKREŚLENIU.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-25 11:37:39.
SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 SAM 2024 Prezentacja OKW.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-27 07:44:55 | Data modyfikacji: 2024-03-27 07:47:57.
SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Kwalifikacja ważności głosu

szkolenie.pdf

 SAM2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-27 15:17:30 | Data modyfikacji: 2024-03-27 15:24:19.
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 - BEZPŁATNY TRANSPORT
 Rozkład jazdy na wyborów 2024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-28 08:06:41.
Informacja Miejska Komisja Wyborcza w Solcu nad
Wisłą, informuje, że pełni dyżur telefoniczny
w dniu 06.04.2024 r.
 informacja mkw o dyżurze.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-04 08:00:20.
POSTANOWIENIE NR 285/2024 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
8 w gminie Solec nad Wisłą
 KW I postanowienie o zmianach w skladzie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-04 08:01:40.
POSTANOWIENIE NR 285/1/2024 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 6 kwietnia 2024 r. w sprawie
zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
1 w gminie Solec nad Wisłą
 postanowienie wybory 2024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-06 16:10:59 | Data modyfikacji: 2024-04-06 16:18:19.
Uchwała nr 9/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Solcu nad Wisłą z dnia 8 kwietnia 2024 r. o
przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego w
dniu 21 kwietnia 2024 r.
 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej wsprawie ponownego głosowania.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-09 08:19:34.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z
dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa mazowieckiego
 Miasto i Gmina Solec nad Wisłą ponowne wybory.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-10 13:47:57.
Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do
bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego przez
wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców,
którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą
60 lat w związku z II turą wyborów
samorządowych zarządzonych na dzień 21 kwietnia
2024r.

Zgłoszenie

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-11 15:22:50 | Data modyfikacji: 2024-04-11 15:23:37.
POSTANOWIENIE NR 300/2024 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie
zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Solcu nad Wisłą
 KW I postanowienie o zmianach w skladzie komisj.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-15 12:00:59.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z
dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad
na obszarze województwa mazowieckiego
 wyniki głosowania do rady.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-15 13:13:53.
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W SOLCU NAD WISŁĄ
INFORMUJE
 dyżur telefoniczny MKW II.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-16 08:09:04.
INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Solcu
nad Wisłą powołanej w celu przeprowadzenia
wyborów organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 kwietnia
2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
 informacja o skladzie II.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-19 17:46:57.
Zarządzenie Nr.45/2024 Burmistrzem Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2024 r w
sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady Sołectwa Kalinaówek i Sołtysa
Zemborzyna-Kolonii

Harmonogram z zebrań wiejskich

 zarządzenie 45.2024r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-19 18:05:48.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z
dnia 23 kwietnia 2024 r. uzupełniające
obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast na obszarze województwa mazowieckiego
 Miasto i Gmina Solec nad Wisla wybory.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-23 17:46:12.
Data wprowadzenia: 2024-04-23 17:46:12
Opublikowane przez: Marcin Teske